DalilIran Logo

دليل السياحة في إيران

مجمع كوروش مال للتسوق في طهران

مجمع كوروش مال للتسوق في طهران

مركز تسوق سكاي سنتر في لواسان

مركز تسوق سكاي سنتر في لواسان

ميكون ضمن محافظة طهران

ميكون ضمن محافظة طهران

ميدان تجريش

ميدان تجريش

 الإمام صالح (إمام زاده صالح)

 الإمام صالح (إمام زاده صالح)

مدينة طهران

مدينة طهران

وادي دركه

وادي دركه

برج میلاد

برج میلاد

برج الحرية (برج آزادي)

برج الحرية (برج آزادي)

جسر الطبيعة

جسر الطبيعة